www.welding.ninenic.com
HOME | ABOUT US | OUR PRODUCT | NEW&MESSAGE | CONTACT US
 
-A +A
INVERTER MMA WELDING MACHINE (12)
INVERTER TIG WELDING MACHINE (8)
INVERTER AC/DC WELDING MACHINE (2)
INVERTER MIG/MAG WELDING MACHINE (12)
INVERTER AIR PLASMA CUTTING MACHINE (3)
MULTIFUNCTION WELDING MACHINE (6)
ACCESSORIES (20)

Search :
Your basket 0 piece(s) : Total price 0.00 USD

 

NEWS & MESSAGE


การเลือกซื้อเครื่องเชื่อม

ก่อนอื่นใดเราควรจะทำความรู้จักกับเครื่องเชื่อมกันก่อนว่า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าทั้งหลายใช้หลักการเดียวกันหมด

คือ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เกิดการลัดวงจรระหว่างขั้วไฟฟ้า บวกและลบ ทำให้เกิดการอาร์คเกิดขึ้น แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้วิธีการเชื่อมและแบบของลวดเชื่อม ส่วนการเชื่อม CO2 นั้นคือกระบวนการที่พัฒนามาจากกระบวนการเชื่อมแบบทิก TIG (Gas metal Arc welding) เพื่อให้เกิดการเชื่อมที่รวดเร็ว มากขึ้น และยังปรับปรุงลักษณะของลวดเชื่อมให้เหมาะมากขึ้น โดยใช้ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กไม่เกิน 3mm แต่ที่นิยมใช้กันอยู่ในช่วง 0.6,0.8,0.9,1.0,1.2,1.6,2.0,2.4mm เพราะความสะดวก และที่สำคัญลวดเชื่อมที่ใช้นั้นจะถูกบรรจุเป็นม้วนขนาดน้ำหนักมีทั้ง 5kg-30kg และแบบม้วนลงในถังใบใหญ่ 250kg-300kg โดยไม่มีฟลั๊กหุ้มเหมือนลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า แต่ใช้แก๊ส CO2(Carbondioxide) ปกคลุมแนวเชื่อมเป็นหลัก แต่สามารถใช้แก๊สตัวอื่นปกคลุมแทนก็ได้เช่น แก๊สอาร์กอน แก๊สฮีเลียม หรือแก๊สผสมระหว่าง คาร์บอนไดออกไซต์กับอาร์กอนในอัตราส่วนต่างๆ หรือแก๊สอื่นๆผสมกันก็ได้ ทั้งอัตราส่วนการผสม และชนิดของแก๊สที่ผสมจะมีผลในการเชื่อมแตกต่างกัน เช่น การซึมลึก การลดสะเก็ดไฟ การขจัดมลทิน เป็นต้น

ขณะทำการเชื่อมเครื่องเชื่อมจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาพร้อมกับการสั่งให้ลวดเชื่อมป้อนเข้าสู่กระบวนการอาร์คอย่างต่อเนื่องผ่านทางหัวเชื่อมหรือปืนเชื่อมก็แล้วแต่ตามที่เรานิยมเรียก กระแสเชื่อมจะเปลี่ยนแปลงตามระยะการอาร์ค แต่แรงดันเชื่อมจะคงที่อยู่เสมอเพื่อรักษาการอาร์คและปริมาณน้ำโลหะให้คงที่ซึ่งต่างกันกับเครื่องเชื่อม อาร์กอน(TIG,GMAW) และเชื่อมธูปไฟฟ้า(STICK,SMAW) ที่กระแสเชื่อมจะต้องคงที่แต่แรงดันอาร์คจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการซึมลึกที่คงที่มากที่สุด

 
ในส่วนของตัวเครื่องเชื่อมนั้น จะมีใช้งานกันอยู่หลายแบบ ซึ่งมีระบบหลักๆอยู่ 3 แบบ คือ

       1. แบบ TAP Change Rectifier เป็นเครื่องเชื่อมที่เหมาะกับการเชื่อมชิ้นงานบาง งานประกอบเฟอร์นิเจอร์ ตู้ ชั้น เป็นต้น เนื่องจากการปรับใช้งานง่ายมากที่สุด สะดวกและทนทาน เพียงเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมกับขนาดลวดเชื่อมกับขนาดความหนาชิ้นงาน ที่เหลือเราก็แค่ทำการปรับความเร็วการป้อนลวดเชื่อม ให้สัมพันธ์กับขนาดแถ๊บแรงดันที่เราตั้ง ส่วนประกอบภายในจะเป็นของลักษณะการตัดต่อไฟฟ้าเข้าสู่หมัอแปลงกระแสด้วยเบรคเกอร์ที่ทำงานตามการกดสวิตช์ปืนเชื่อม หม้อแปลงจะทำการส่งผ่านพลังงาน(กระแส) จากด้านเข้าสู่ด้านออกเรียงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้ด้วยไดโอด

      2. Thyristor Rectifier เป็นเครื่องเชื่อมที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเชื่อมชิ้นงานเหล็กโครงสร้างที่มีความหนามากขึ้นจากแบบแรก และมีความทนทานต่อภาวะงานในที่โล่งแจ้งปราศจากน้ำและความชื้น และมีความเที่ยงตรงทำงานรวดเร็ว(จ่ายกระแสได้รวดเร็ว) กระแสออกราบเรียบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงสัญญาณการควบคุมผ่านอุปกรณ์ไทริสเตอร์ ทำให้การเชื่อมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 
       3. อินเวอร์เตอร์ คือเครื่องเชื่อมที่ทำการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ในแง่ของการประหยัดพลังงาน หรือ ลดอัตราการบริโภคกำลังงานไฟฟ้า (การใช้กระแสไฟฟ้า) และทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น้ำหนักตัวเครื่องลดลง ทำงานได้เหมือนกันกับสองระบบที่ผ่านมาแต่ดีกว่าในเรื่องของการควบคุมกระแสไฟเชื่อม ให้เหมาะสมลดการไม่เสถียรภาพของระบบเชื่อม ตอบสนองการทำงานรวดเร็วมากที่สุด

ส่วนการเลือกเครื่องเชื่อมนั้น เราก็จะพิจารณากันที่ชิ้นงานที่จะเชื่อมว่าเป็นแบบไหน เช่น งานประกอบชั้นวางของ โต๊ะ ตู้ เตียง หม้อต้ม หรืออะไรประมาณนี้ หรือ ทำการเชื่อมภายในห้องแคบด้วย ก็ควรเลือกแบบที่ 1

แต่ถ้างานที่จะทำการเชื่อมเป็นงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ตึก อาคาร รถยนต์ เชื่อมภายนอกอาคารเปิด(มีฝุ่นและโลหะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยควบคุมไม่ได้) ควรเลือกเครื่องเชื่อมแบบที่ 2

แต่ถ้าถ้างานที่จะทำการเชื่อมเป็นงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ตึก อาคาร รถยนต์ แต่เชื่อมภายในอาคารปิด (ไม่ค่อยมีฝุ่นและโลหะ อากาศไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ควบคุมได้คงที่) ควรเลือกเครื่องเชื่อมแบบที่ 3

และสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อเลือกซื้อเพิ่มเติมก็คือ ฟังก์ชั่นการใช้งาน โครงสร้าง และที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในเครื่อง ถ้าเกิดเสียหายขึ้นมาต้องหาอะไหล่ทดแทนได้ง่ายรวดเร็วHOME | ABOUT US | OUR PRODUCT | NEW&MESSAGE | CONTACT US
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
World Welding Co.,Ltd.
45 Chonburi - Banbung Road, T. Banbung , A.Banbung , Chonburi 20170
Tel : 029682665 Fax: 029683400
Email : info@ninenic.com